Aurora
Klimaträttviseorganisation som planerar att stämma staten

Aurora är en ideell förening som kämpar för att försvara barn och ungas lagstadgade rättigheter till god miljö, liv, hälsa och utveckling. Auroras mål som organisation är att ställa svenska staten till svars för dess bristfälliga hantering av klimatkrisen. Detta görs genom en rättslig process där Aurora kommer att stämma staten. Syftet med stämningen är att få staten att agera, stå till svars och ta ansvar för den klimatkris som hotar nuvarande och kommande generationer. 

ILES PR är stolt supporter av Auroramålet och hjälper till med pr pro bono.

Kontakt:
HELENA ILES
073 980 52 51