Climate Live
ungdomsledda klimatkonserter

Climate Live är en global ungdomsledd rörelse som vill använda musik för att engagera fler människor i klimatrörelsen. I Climate Live samarbetar aktivister, artister, arrangörer och forskare för att mobilisera människor, belysa klimatkrisens nödläge och orättvisor samt sätta press på världens ekonomiska, politiska och kulturella ledare att agera med större kraft. Climate Live arrangeras primärt av Fridays For Future, som startades av Greta Thunberg. 

Climate Live stöds av Greta Thunberg, Greenpeace, Water Aid, WWF m.fl. inflytelserika personer och organisationer – men det starkaste verktyget för att förändra är MUSIKEN.

ILES PR är stolt supporter av Climate LIve och arbetar med projektet både på uppdragsbasis med artistbokning och med pr pro bono.

Kontakt:
HELENA ILES
073 980 52 51