Koloniträdgårdsförbundet

Koloniträdgårdsförbundets uppgift är bland annat att ge människor möjlighet till trädgårdsodling, främja gemenskap och uppmuntra till ansvar och hänsyn till natur och miljö, bevara och utveckla kunskapen om odling och få yngre generationer intresserade av trädgård.

Förbundet arbetar också för att åstadkomma bättre stadsmiljöer och samarbetar med en rad andra organisationer om trädgård, park, miljö, bostads- och konsumentfrågor. 

Koloni­trädgårds­förbundet bildades 1921 och är en parti­politisk obunden samman­slutning av koloni­trädgårds­föreningar, fritidsbyar, och odlings­lotts­områden som finns i hela landet. 2021 fyllde förbundet 100 år och uppmuntrade då sina medlemmar att plantera träd och buskar på sina kolonier för den biologiska mångfaldens skull.

2022 jobbar förbundet hårt för att förbjuda pyralider som förgiftar organiska gödningsmedel ofta använda vid fritidsodling. De satsar också på att förmedla odlingens positiva hälsoeffekter på människa och miljö och medverkar på Trädgårdsmässan i Stockholm.

www.kolonitradgardsforbundet.se

Kontakt:
HELENA ILES
073 980 52 51