EN TRÄDGÅRD FÖR ALLA
KOLONITRÄDGÅRDSFÖRBUNDET 

Koloniträdgårdsförbundets uppgift är bland annat att ge människor möjlighet till trädgårdsodling, främja gemenskap och uppmuntra till ansvar och hänsyn till natur och miljö, bevara och utveckla kunskapen om odling och få yngre generationer intresserade av trädgård.

Förbundet arbetar också för att åstadkomma bättre stadsmiljöer och samarbetar med en rad andra organisationer om trädgård, park, miljö, bostads- och konsumentfrågor. 

Koloni­trädgårds­förbundet bildades 1921 och är en parti­politisk obunden samman­slutning av koloni­trädgårds­föreningar, fritidsbyar, och odlings­lotts­områden som finns i hela landet. 2021 fyller förbundet 100 år och för att fira det uppmuntrar de sina medlemmar att plantera träd och buskar på sina kolonier för den biologiska mångfaldens skull.

www.kolonitradgardsforbundet.se

Kontakt:
HELENA ILES
073 980 52 51