Explorations Of Now

Ett unikt samarbetsprojekt där konst och vetenskap möts

Explorations of Now är ett unikt kollektivt projekt som Kultivator, Cullberg och Institutet för Framtidsstudier startat tillsammans. Syftet är undersöka hur konst och vetenskap tillsammans kan inspirera till ett ökat samhällsengagemang och utforska utmaningarna i att ställa om till ett hållbart liv i en klimatförändrad värld. FN:s globala miljömål och Agenda 2030 ligger till grund för projektet som finansieras med medel av Svenska Postkodstiftelsen, Cullberg och Institutet för Framtidsstudier.

Explorations of Now har genom digitala möten under våren inletts med en utforskande del. I nästa fas arrangerar Kultivator, Cullberg och Institutet för Framtidsstudier varsin mötesplats på på Öland, i Botkyrka och i Stockholm. Syftet är etablera platser där en samhällsintresserad publik, forskare, konstnärer och engagerade från olika berörda fält kan mötas och samverka. Våren 2021 arrangerar Explorations of Now avslutningsvis en stor gemensam final i Stockholmsområdet.

Att initiativet kommer från konsten till vetenskapen är nytt och mångfalden av perspektiv och publik är projektets styrka.

– Med Explorations of Now vill vi tillsammans formulera de frågor vi som ekosystem måste ställa oss nu. Vi står mitt i samtiden och vill föra samman konst, dans och forskning för att hitta fram till ett nytt sorts samtal med biosfären. Både allt liv runt oss och det som finns i våra egna kroppar. Om vi kan föreställa oss en ömsesidighet där vi skapar framtiden ihop, blir hållbarhet en naturlig del av det, och den omställningen vi står inför möjlig, säger Malin Lindmark Vrijman, Kultivator

Kontakt:
DANIEL PEREZ WENGER
073 996 11 46