Regnbågsfonden
Pro Bono-jobb

Regnbågspersoner i hela världen ska ha fullständiga mänskliga friheter och demokratiska rättigheter. Därför hjälper ILES PR stiftelsen Regnbågsfonden med pr ideellt. 

Regnbågsfondens ändamål är att finansiellt hjälpa HBTQ-organisationer i hela världen, liksom enskilda personer, företrädesvis i länder där regnbågspersoner förföljs och trakasseras av myndigheter, polis och religiösa institutioner.

www.regnbagsfonden.org

Kontakt:
HELENA ILES
073 980 52 51