Rikare trädgård

Allt du vill veta om biologisk mångfald i trädgården, samlat på samma plats

Rikare Trädgård är ett nytt, flerårigt samarbete mellan naturorganisationer och odlingsföreningar med målet att visa hur enkelt och viktigt det är att skapa en rikare trädgård och att samla all denna information på samma plats. Det rör sig till exempel om guider till hur man bygger insektshotell, gynnar fåglar, anlägger en äng, lockar fjärilar eller skapar biologisk mångfald på en begränsad yta. En artrik trädgård kan vara lättskött, vacker och produktiv samtidigt som den gör en viktig insats för naturen.

Kika på guiden här: Rikaretradgard.seRikare trädgård har som mål att nå ut med information till och inspirera alla med trädgård att ta hänsyn till våra inhemska växter och djur. Syftet är att visa hur enkelt det är att skapa en rikare trädgård och hur mycket det ger tillbaka både till trädgårdsägaren och allt som odlas.

Med i projektet är också Fritidsodlingens Riksorganisation med sina 20 medlemsorganisationer, Sveriges Entomologiska Förening, Studiefrämjandet, Natursidan.se
, Biologiska mångfaldens dag-initiativet i Sverige, samt nära kontakt med Wild About Gardens som jobbat med frågorna sedan 2007 i Storbritannien.

Kontaktpersoner
Jessica Lyon, odlare som kan visa exempel i sin trädgård i Stockholm
070-092 26 69
jessica.elizabeth.lyon@gmail.com


Ulf Nilsson, trädgårdsrådgivare på Fritidsodlingens Riksorganisation, kan berätta mer om Rikare trädgård
08-556 930 81
ulf.nilsson@koloni.org

Kontakt:
HELENA ILES
073 980 52 51