Rinkeby
Världens torg i 50 år

I november fyller den kända och omdebatterade förorten Rinkeby 50 år. Med anledning av det släpper författaren och eldsjälen Gunilla Lundgren boken "Rinkeby: världens torg i 50 år" som hon skrivit tillsammans med Rinkebybor. Boken innehåller bidrag från barn, unga, fritidsledare, föräldrar, restaurangarbetare liksom från skådespelare, författare och fotbollsspelare som bott och levt i Rinkeby bland andra Özz Nûjen, Alexandra Pascalidou och Martin Mutumba. 


Stadsdelen Rinkeby har varit och är omskriven och omdebatterad ända sen den byggdes men hittills saknar den en skriven historia. Gunilla Lundgren har skrivit böcker och gjort filmer, flerspråkiga häften och utställningar tillsammans med barn och unga i Rinkeby ända sedan stadsdelen började byggas i slutet på 1960-talet. I denna bok har hon sökt upp både nyinflyttade Rinkebybor och barn och unga hon samarbetat med tidigare. Deras texter och bilder har hon sammanställt till en bok lika komplex och mångsidig som stadsdelen. 

Det finns många som skrivit om Rinkeby och det finns oändliga åsikter om stadsdelen men denna gång är det de boendes egna röster som får skildras och höras. Gunilla, har tillsammans med dom tagit fram en bok för dom och om dom. Tillsammans har de skapat en unik och berörande skildring av en stadsdel i ständig förvandling. 

OM GUNILLA LUNDGREN
Gunilla Lundgren började sin karriär som författare 1972 när hon tillsammans med sina romska elever skrev boken och fick titeln “Maritza, en zigenarflicka”. Sen dess och fram till 2019 har hon skrivit eller medverkat i cirka 60 böcker. Många av dessa har tillkommit i samarbete med boende i Rinkeby. 

Sedan drygt 30 år leder hon arbetet med Nobel i Rinkeby, då nobelpristagare i litteratur kommer till Rinkeby bibliotek för att träffa skolelever. Våren 2016 var hon initativtagare till och delaktig i öppnandet av Barnens romska bibliotek i Bukarest. Hon är hedersledamot av Svenska barnboksakademin och har fått flera prestigefyllda priser för sitt arbete, bland annat Gulliverpriset 1994Nelson Mandela-priset 2012, Stora Feministpriset/Femenistiskt Perspektiv 2018 och Expressens Heffaklump 2018. Hon har två gånger utnämnts till “Årets läsfrämjare” av föreningen En bok för allas vänner, 1999 och 2019. 

Ur motiveringen 2019: "2019 års läsfrämjandepris tilldelas Gunilla Lundgren för hennes oförtröttliga arbete med att lyfta fram berättelser som behöver höras, fylla dem med liv och ge dem vingar av ord så att de kan spridas över världen." 2019 tilldelades hon även Katarina Taikon-priset för sitt arbete med unga människors berättelser. "Gunilla Lundgren har alltid barnet i centrum och verkar därmed i Katarina Taikons anda. Med stort hjärta och med ett nationsövergripande arbetssätt har Gunilla Lundgren berikat de berättelser och livserfarenheter som unga människor har", står det bland annat i motiveringen.

Kontakt:
AIDA AMOLI
079 076 1312